TUYỂN DỤNG KĨ SƯ HIỆN TRƯỜNG

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ HIỆN TRƯỜNG

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập tiến độ thi công,  nhân công - Triển khai thi công theo bản vẽ - Theo dõi, giám sát và hướng dẫn tổ đội thực hiện công việc. - Giám sát chất lượng, tiến độ công việc tại công trường. - Khảo sát, báo cáo công việc và sự c..
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Mô tả công việc + Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào tại doanh nghiệp, theo dõi dòng tèng. + Hạch toán quỹ, kiểm tra hóa đơn, phân bổ và lữu trữ chứng từ + Kê khai thuế TNCN.,TNDN,GTGT… + Báo cáo thuế…. + Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.&nb..
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS (KIỂM SOÁT GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG)

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS (KIỂM SOÁT GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC +Tham gia tính toán khối lượng dự thầu. Lập bản vẽ biện pháp thi công phục vụ đấu thầu. +Lập báo cáo khối lượng tuần, tháng, quý.  +Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng, TP. Kế hoạch – Đầu tư. + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tro..