Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường dẫn vào trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 - Khu sinh thái Hồng Hạc

Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường dẫn vào trạm xử lý nước thải giai đoạn 1

Khu sinh thái Hồng Hạc

Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị Sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Vị trí: Xuân Lâm, Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục: Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường dẫn vào trạm xử lý nước thải giai đoạn 1

Chúng tôi hãnh diện thông báo về sự thành công trong việc thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường dẫn vào Trạm Xử Lý Nước Thải giai đoạn 1 của Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị Sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành. Đây là một phần quan trọng của nỗ lực chung để tạo ra một môi trường sống bền vững và thân thiện với tự nhiên.

Hạ tầng Kỹ thuật cho đường dẫn vào trạm xử lý nước thải giai đoạn 1, với cống hộp đôi với kích thước 3000x2500m, dày 300, được xây dựng với vật liệu chất lượng cao, đảm bảo sự bền vững và ổn định trong thời gian dài.

Một số hình ảnh thực tế tại dự án: