TÔI YÊU NGHỀ XÂY DỰNG

Tôi yêu nghề xây dựng 
Được đi khắp muôn nơi 
Hòa cùng với gió trời Xây hạ tầng đất nước
Ý tưởng luôn có trước 
Những thực tế đi sau 
Người thiết kế đêm thâu 
Vẽ lên ngôi nhà đẹp 
Anh thi công cầm xem 
Cùng mọi người làm việc
Xây ngôi nhà đơn chiếc 
Và công trình cũng xong
Ta dự toán hoàn công
Nộp công ty xem xét
Mọi thứ oke hết 
Ta lại chuyển công trình 
Mọi gian khổ nhục vinh 
Ta đều nếm trải qua.
_Bongst: vietnam buildings_