KỸ SƯ TRẮC ĐẠC (KHU VỰC MIỀN BẮC)

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC (KHU VỰC MIỀN BẮC)

VỊ TRÍ: KỸ SƯ TRẮC ĐẠC (KHU VỰC MIỀN BẮC) MÔ TẢ CÔNG VIỆC:​ Thực hiện các công tác về quan trắc: lắp đặt, đo đạc, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu; Lên kế hoạch nghiệm thu với CĐT/TV tại Công trường; Quản lý, bảo trì, sử dụng thiết bị: máy thủy bình, toàn ..
GIÁM SÁT AN TOÀN (KHU VỰC MIỀN BẮC

GIÁM SÁT AN TOÀN (KHU VỰC MIỀN BẮC

VỊ TRÍ: GIÁM SÁT AN TOÀN (KHU VỰC MIỀN BẮC)   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch thực hiện đảm bảo AT và AN đầu dự án, phối hợp giữa Phòng AT và CHT xây dựng hệ thống ATVSLD và AN của Công trường; Quản lý hồ sơ AT và hồ sơ pháp lý liên quan; Báo cáo, thống kê ho..
KỸ SƯ HỒ SƠ (KHU VỰC MIỀN BẮC)

KỸ SƯ HỒ SƠ (KHU VỰC MIỀN BẮC)

VỊ TRÍ: KỸ SƯ HỒ SƠ (KHU VỰC MIỀN BẮC)   MÔ TẢ CÔNG VIỆC:​ Nghiên cứu hồ sơ thầu, bản vẽ và các tài liệu liên quan để tính toán khối lượng các dự án được phân công; Tiếp nhận và thực hiện các thông tin liên quan được triển khai từ Trưởng nhóm Hồ sơ, Trưở..
GIÁM SÁT XÂY DỰNG (KHU VỰC MIỀN BẮC)

GIÁM SÁT XÂY DỰNG (KHU VỰC MIỀN BẮC)

VỊ TRÍ: GIÁM SÁT XÂY DỰNG (KHU VỰC HƯNG YÊN) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và kiểm soát tiến độ Nhà thầy phụ, Đội thi công, Nhóm khoán thi công đảm bảo các mục tiêu chung của Ban chỉ huy Công trường; Làm việc với CĐT/TV nghiệm thu các hạng mục được giao; Phối hợp với BP ..