TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành công ty xây dựng đi đầu trong lĩnh vực Xây dựng trong nước; một tổng thầu uy tín được lựa chọn hàng đầu cho các công trình.

Sứ mệnh

Uy tín chất lượng làm thước đo hiệu quả nhất cho thượng hiệu Xây dựng Đăng Sơn cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm là các công trình đạt tiêu chuẩn cao về kỹ – mỹ thuật với chi phí cạnh tranh; đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo xã hội thông qua những công trình này.