Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường chính số 1 Phía nam - Khu sinh thái Hồng Hạc

Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường chính số 1 Phía nam

 Khu sinh thái Hồng Hạc

Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu đô thị Sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Vị trí: Xuân Lâm, Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục: Thi công Hạ tầng Kỹ thuật cho đường chính số 1 Phía nam – Phân đoạn 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đăng Sơn Chịu Trách Nhiệm Thi Công Hạ tầng Kỹ thuật cho Dự án Khu đô thị Sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm.

Các công việc chính trong hạng mục thi công bao gồm:

  • Công tác đất: Hệ thống ống, cống, hào, ga, cửa thu, nền đường,…
  • Giao thông
  • Thoát nước mưa
  • Đường ống
  • Cấp nước
  • Chiếu sáng

Một số hình ảnh thực tế tại dự án: