TUYỂN DỤNG KĨ SƯ HIỆN TRƯỜNG

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ HIỆN TRƯỜNG

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập tiến độ thi công,  nhân công - Triển khai thi công theo bản vẽ - Theo dõi, giám sát và hướng dẫn tổ đội thực hiện công việc. - Giám sát chất lượng, tiến độ công việc tại công trường. - Khảo sát, báo cáo công việc và sự c..
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS (KIỂM SOÁT GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG)

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS (KIỂM SOÁT GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG)

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC +Tham gia tính toán khối lượng dự thầu. Lập bản vẽ biện pháp thi công phục vụ đấu thầu. +Lập báo cáo khối lượng tuần, tháng, quý.  +Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng, TP. Kế hoạch – Đầu tư. + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tro..
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Mô tả công việc + Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào tại doanh nghiệp, theo dõi dòng tèng. + Hạch toán quỹ, kiểm tra hóa đơn, phân bổ và lữu trữ chứng từ + Kê khai thuế TNCN.,TNDN,GTGT… + Báo cáo thuế…. + Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.&nb..